2016-07-04

Dane teleadresowe

Nazwa podmiotu

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Głuchołazach
im. św. Jana Pawła II

Adres
ul. M. Karłowicza 40
48-340 Głuchołazy
Numer telefonu
77 40 80 123
Numer faksu
77 43 93 861
Strona www
Adres e-mail
NIP
755-16-33-549
REGON
531172135
KRS

0000022317