2018-06-15

Kontrole

LP Data Dotyczy Znak Sprawy Protokół
1. 08.02.2018r Kontroli Sanitarnej Kompleksowej OPL-5200.5.2Z.2018 PDF
2. 13.02.2018r Kontroli Rozdysponowania Produktów - Wyrywkowa R-02-Waw-487 PDF
3. 28.03.2018r Kontroli Sanitarnej OPL.5200.33.2018.2Z PDF
4. 28.03.2018r Kontroli Sanitarnej Problemowej OPL-500.33.2018.2Z PDF
5. 09.04.2018r Kontroli Sanitarnej Problemowej OPL.5200.34.2018.2Z PDF
6. 17.04.2018r Kontroli Sanitarnej Kompleksowej OPL.5200.36.2018.2Z PDF
7. 17.04.2018r Bieżącej Kontroli Sanitarnej OPL.5200.42.2018.2Z PDF
8. 17.04.2018r Bieżącej Kontroli Sanitarnej OPL.5200.44.2018.2Z PDF
9. 15.05.2018r Kontroli Sanitarnej - Wybrane zagadnienia z epidemiologi OPL-5200.52.2018.2Z PDF
10. 15.05.2018r Kontroli Sanitarnej Problemowej OPL.5200.53.2018.2Z PDF
11. 15.05.2018r Bieżącej Kontroli Sanitarnej OPL.5200.54.2018.2Z PDF
12. 23.05.2018r Kontroli Sanitarnej Problemowej OPL.5200.58.2018.2Z PDF
13. 18.01.2018r Kontroli przez Izbę Administracji Skarbowej w Opolu IAS1601-ICA.52.1.2018.JM.2 PDF

 

14.

11.06.2018r
14.06.2018r
18.06.2018r
19.06.2018r
Kontroli przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Opolu

 

242018050035

 

PDF

15. 27.06.2018 Kontroli w sprawie sposobu organizacji leczenia krwi i jej składnikami CKiK-093-241/2018 PDF

 

16.

 

27.08.2018 Kontroli nr 259/ I kwartał 2018 przeprowadzony przez PGW Wody Polskie

 

 

 

PDF

17. 30.08.2018 Kontroli nr 259/ II kwartał 2018 przeprowadzony przez PGW Wody Polskie  

 

PDF

 

Załączniki

  OPL.5200.33.2018.2Z.pdf 125,96 KB (pdf) szczegóły pobierz
  OPL.5200.36.2018.2Z.pdf 128,23 KB (pdf) szczegóły pobierz
  OPL.5200.44.2018.2Z.pdf 108,07 KB (pdf) szczegóły pobierz
  OPL.5200.42.2018.2Z.pdf 128,28 KB (pdf) szczegóły pobierz
  OPL.5200.34.2018.2Z.pdf 639,54 KB (pdf) szczegóły pobierz
  OPL.5200.53.2018.2Z.pdf 236,5 KB (pdf) szczegóły pobierz
  OPL.5200.54.2018.2Z.pdf 165,6 KB (pdf) szczegóły pobierz
  OPL-5200.5.2Z.2018.pdf 137,34 KB (pdf) szczegóły pobierz
  OPL-500.33.2018.2Z.pdf 363,08 KB (pdf) szczegóły pobierz
  OPL-5200.52.2018.2Z.pdf 181,64 KB (pdf) szczegóły pobierz
  R-02-Waw-487.pdf 270,86 KB (pdf) szczegóły pobierz
  OPL.5200.58.2018.2Z.pdf 147,95 KB (pdf) szczegóły pobierz
  IAS1601-ICA.52.1.2018.JM.2.pdf 2,01 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Protokół kontroli ZUS.pdf 152,95 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Protokół kontroli...adnikami.pdf 2,43 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Protokół kontroli...Polskie I.pdf 456,74 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Protokół kontroli...olskie II.pdf 456,9 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się