2016-09-28

Misja szpitala

 

"Dobro chorego naszą najważniejszą wartością i celem"

Szpital jest powolany w celu wykonywania działalności leczniczej, polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w szczególności przez organizowanie i prowadzenie:

- Działalności leczniczej w rodzaju:

  • stacjonarnych i całodowbowych świadczeń zdrowotnych szpitalnych, innych niż szpitalne,
  • ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych.

- Zadań dydaktycznych i badawczych, w szczególności badań naukowych i prac badawczo - rozwojowych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia, w tym wdrażaniem nowych technologii medycznych oraz metod leczenia.

- Promocji zdrowia.

Do zadań SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Głuchołazach w szczególności należy:

  • pełna diagnostyka i leczenie  schorzeń układu oddechowego,
  • rehabilitacja układu krążenia i układu oddechowego.