Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Wykonanie usługi polegającą na rozliczaniu rzeczowo-finansowym projektu pn. "Program rehabilitacji kardiologicznej w SP ZOZ Szpitalu Specjalistycznym MSWiA w Głuchołazach szansą na szybszy powrót do pracy"  
Przedmiot zamówienia
Wykonanie usługi polegającą na rozliczaniu rzeczowo-finansowym projektu pn. "Program rehabilitacji kardiologicznej w SP ZOZ Szpi  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
zapytanie o cenę  
Ogłaszający
SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Głuchołazach im. św Jana Pawła II  
Województwo
OPOLSKIE  
Powiat
nyski  
Ulica
ul. Karłowicza  
Numer budynku
40  
Data publikacji od
2017-12-22  
Data publikacji do
2018-02-28  
Termin składania ofert
2017-12-28 10:00  
Numer zgłoszenia
DZP2372/ 42u /2017  

Zamawiajacy ogłasza wszczęcie postępowania w formie zapytania o cenę pn. "Wykonanie usługi polegającą na rozliczaniu rzeczowo-finansowym projektu pn. "Program rehabilitacji kardiologicznej w SP ZOZ Szpitalu Specjalistycznym MSWiA w Głuchołazach  szansą na szybszy powrót do pracy", zwanego dalej projektem, w ramach Osi Priorytetowej 07 Konkurencyjny rynek pracy, Działania 07.04 Wydłużenie aktywności zawodowej Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na  lata 2014 – 2020"

 

Dokumentacja do pobrania ponizej:

Załączniki

  Ogłoszenie.doc 24 KB (doc) szczegóły pobierz
  Formularz Ofertowy.doc 38 KB (doc) szczegóły pobierz
  Umowa.projekt.doc 54,5 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się