Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Przebudowa sali konferencyjnej  
Przedmiot zamówienia
Przebudowa sali konferencyjnej  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Ogłaszający
SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Głuchołazach im.św. Jana Pawła II  
Województwo
OPOLSKIE  
Powiat
nyski  
Ulica
ul. Karłowicza  
Numer budynku
40  
Data publikacji od
2018-01-18  
Data publikacji do
2018-02-28  
Termin składania ofert
2018-02-02 08:45  
Numer zgłoszenia
DZP 2374/2/2018  

Zamawiajacy ogłasza wszczęcie postepowania w formie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn." Przebudowa sali konferencyjnej"

Ogłoszenie oraz dokumentacja przetargowa do pobrania poniżej:

Zamawiający zwołuje zebranie wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ w dniu 23.01.2018r. o godz. 10:00.

Informacja ze spotkania z Wykonawcami do pobrania ponizej:

Pytania z odpowiedziami do pobrania poniżej

Informacja z otwarcia ofert do pobrania poniżej

Zawiadomienie o wyborze oferty do pobrania poniżej

 

 

Załączniki

  https___bzp.uzp.gov...ikowanego.pdf 184 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja ze spotk...3 01 2018.pdf 18,14 KB (pdf) szczegóły pobierz
  odpowiedzi 30 01 2018.pdf 21,01 KB (pdf) szczegóły pobierz
  informacja z otwarc...74 2 2018.pdf 20,86 KB (pdf) szczegóły pobierz
  dokumentacja przeta...74 2 2018.zip 9,03 MB (zip) szczegóły pobierz
  zawiadomienie o wyb...74 2 2018.pdf 33,58 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się