Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Przebudowa pomieszczeń Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy na terenie SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Głuchołazach im. św. Jana Pawła II  
Przedmiot zamówienia
Przebudowa pomieszczeń Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy na terenie SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Głuchołazach im. św  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
50.000,00 PLN  
Ogłaszający
SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Głuchołazach im.św. Jana Pawła II  
Województwo
OPOLSKIE  
Powiat
nyski  
Ulica
ul. Karłowicza  
Numer budynku
40  
Data publikacji od
2018-10-18  
Data publikacji do
2018-12-07  
Termin składania ofert
2018-11-15 12:00  
Numer zgłoszenia
DZP 2377/13/2018  

Zamawiający ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn."Przebudowa pomieszczeń Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy na terenie SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Głuchołazach  im. św. Jana Pawła II"

Ogłoszenie oraz dokumentacja przetargowa ( wraz z dokumentacją projektową) do pobrania poniżej:

Modyfikacja SIWZ (przesunięcie terminu składania ofert) do pobrania poniżej

Pytania wraz odpowiedziami do pobrania poniżej

Zawiadominie o unieważnieniu postępowania do pobrania poniżej

Załączniki

  ogłoszenie DZP 2377 13 2018.pdf 671,88 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wzor umowy na RB -...5 do SIWZ.zip 10,7 MB (zip) szczegóły pobierz
  ppoz.zip 22,71 MB (zip) szczegóły pobierz
  SIWZ DZP 2377 13 20...4 do SIWZ.pdf 577,23 KB (pdf) szczegóły pobierz
  PB.zip 20,71 MB (zip) szczegóły pobierz
  PB1.zip 23,68 MB (zip) szczegóły pobierz
  Instalacje elektryc...oprądowe.zip 6,2 MB (zip) szczegóły pobierz
  Architektura.zip 8,94 MB (zip) szczegóły pobierz
  Projekt wyposażenia.zip 2,38 MB (zip) szczegóły pobierz
  PW ETAP 2,3 harmono...finansowy.zip 7,81 KB (zip) szczegóły pobierz
  Instalacje sanitarne.zip 7,18 MB (zip) szczegóły pobierz
  Specyfikacje techniczne.zip 3,36 MB (zip) szczegóły pobierz
  Zuzia.zip 687,75 KB (zip) szczegóły pobierz
  Wentylacja.zip 5,69 MB (zip) szczegóły pobierz
  Instalacje elektryc...oprądowe.zip 26,77 MB (zip) szczegóły pobierz
  ____PW ETAP 2,3 - PDF.zip 36,46 KB (zip) szczegóły pobierz
  Architektura - PDF.zip 10,1 MB (zip) szczegóły pobierz
  Instalacje elektryc...owe - PDF.zip 17,14 MB (zip) szczegóły pobierz
  Projekt wyposażenia - PDF.zip 4,02 MB (zip) szczegóły pobierz
  Instalacje sanitarne - PDF.zip 19,47 MB (zip) szczegóły pobierz
  Przedmiary robót - PDF.zip 2,89 MB (zip) szczegóły pobierz
  Specyfikacje techniczne - PDF.zip 3,35 MB (zip) szczegóły pobierz
  zestawienie materia...eń - PDF.zip 871,67 KB (zip) szczegóły pobierz
  Wentylacja - PDF.zip 5,86 MB (zip) szczegóły pobierz
  Instalacje elektryc...łaczniki.zip 5,4 MB (zip) szczegóły pobierz
  Instalacje elektryc...owe - PDF.zip 24,21 MB (zip) szczegóły pobierz
  Modyfikacja SIWZ_ 02.11.2018.pdf 175,55 KB (pdf) szczegóły pobierz
  odpowiedzi 08 11 20...7 13 2018.pdf 23,97 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja z otwarcia ofert.pdf 269,34 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zawiad. o unieważn...7 13 2018.pdf 26,73 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się