2016-10-06

Regulamin organizacyjny

Regulamin Organizacyjny
SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA
w Głuchołazach

im. św. Jana Pawła II 
 

określa:
- cele,
- zadania
- kompetencje
- strukturę organizacyjną SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSW w Głuchołazach im. św. Jana Pawła II z podziałem na komórki organizacyjne z określonymi kompetencjami i ich podporządkowaniem kierownikowi Szpitala i jego zastępcom oraz głównemu księgowemu.

Komórkami organizacyjnymi działalności podstawowej Szpitala są:

 • Izba Przyjęć
 • Oddział Chorób Płuc i Gruźlicy
 • Oddział Rehabilitacji Pulmonologicznej
 • Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej 
 • Dział Usprawniania Leczniczego
 • Pracownie specjalistyczne: bronchoskopii, badań czynnościowych układu oddechowego, Holtera i prób wydolnościowych układu krążenia, ultrasonografii, polisomnografii, diagnostyki obrazowej  RTG
 • Gabinety specjalistyczne: psychologiczny, badań profilaktycznych
 • Apteka Szpitala
 • Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy z gabinetem diagnostyczno-zabiegowym
 • Poradnia Kardiologiczna
 • Ośrodek Rehabilitacji Dziennej

 

Lp. Data Nazwa dokumentu Dokument
1. 21.06.2012 Zarządzenie nr 47/2014 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Głuchołazach
2. 14.04.2014 Zarządzenie nr 26/2014 zmieniające Zarządzenie nr 47/2012 z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Głuchołazach
3. 06.11.2014 Zarządzenie nr 78/2014  w sprawie wprowadzenia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Głuchołazach
4. 11.06.2015 Zarządzenie nr 41/2015 zmieniające Zarządzenie nr 78/2014 z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie wprowadzenia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Głuchołazach
5. 16.12.2015 Zarządzenie nr 95/2015 zmieniające Zarządzenie nr 78/2014 z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Głuchołazach
6. 16.03.2016 Zarządzenie nr 13/2016  w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Głuchołazach
7. 29.07.2016 Zarządzenie nr 45/2016 zmieniające Zarządzenie nr 13/2016 z dnia 16 marca 2016r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Głuchołazach
8. 08.12.2016 Zarządzenie nr 78/2016 zmieniające Zarządzenie nr 13/2016 z dnia 16 marca 2016r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Głuchołazach
9. 04.04.2017 Zarządzenie nr 33/2017 zmieniające Zarządzenie nr 13/2016 z dnia 16 marca 2016r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Głuchołazach
10. 31.05.2017 Zarządzenie nr 45/2017 zmieniające Zarządzenie nr 33/2017 z dnia 4 kwietnia 2017r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Głuchołazach

 

 

Załączniki

  2015.12.10. CENNIK ...zacyjnego.pdf 164,06 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Cennik.pdf 133,25 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Regulamin Organizac...6.2012(1).pdf 315,74 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Cennik_Usług_06_11_2014.pdf 430,05 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Regulamin Organizac...1.06.2012.pdf 315,74 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Schemat_Organizacyj...6_11_2014.pdf 509,2 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ZARZĄDZENIA NR 95-...E CENNIKA.pdf 517,59 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Regulamin Organizac... 2016 rok.pdf 4,47 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 41_2015.pdf 1,27 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 45 2016.pdf 994,03 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Regulamin_Organizac...6_11_2014.pdf 6,55 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 47_2012.pdf 463,6 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 26_2014.pdf 5,45 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie_Nr_78_2014.pdf 285,74 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Cennik zał nr 3 do...zacyjnego.pdf 165,03 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Regulamin Organizac...8 12 2016.pdf 222,65 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Regulamin Organizac...4 04 2017.pdf 7,9 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 45_2017.pdf 270,91 KB (pdf) szczegóły pobierz