2016-10-06

Regulamin organizacyjny

Regulamin Organizacyjny
SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA
w Głuchołazach

im. św. Jana Pawła II 
 

określa:
- cele,
- zadania
- kompetencje
- strukturę organizacyjną SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSW w Głuchołazach im. św. Jana Pawła II z podziałem na komórki organizacyjne z określonymi kompetencjami i ich podporządkowaniem kierownikowi Szpitala i jego zastępcom oraz głównemu księgowemu.

Komórkami organizacyjnymi działalności podstawowej Szpitala są:

 • Izba Przyjęć
 • Oddział Chorób Płuc i Gruźlicy
 • Oddział Rehabilitacji Pulmonologicznej
 • Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej 
 • Dział Usprawniania Leczniczego
 • Pracownie specjalistyczne: bronchoskopii, badań czynnościowych układu oddechowego, Holtera i prób wydolnościowych układu krążenia, ultrasonografii, polisomnografii, diagnostyki obrazowej  RTG
 • Gabinety specjalistyczne: psychologiczny, badań profilaktycznych
 • Apteka Szpitala
 • Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy z gabinetem diagnostyczno-zabiegowym
 • Poradnia Kardiologiczna
 • Ośrodek Rehabilitacji Dziennej

 

Lp. Data Nazwa dokumentu Dokument
1. 21.06.2012 Zarządzenie nr 47/2014 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Głuchołazach
2. 14.04.2014 Zarządzenie nr 26/2014 zmieniające Zarządzenie nr 47/2012 z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Głuchołazach
3. 06.11.2014 Zarządzenie nr 78/2014  w sprawie wprowadzenia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Głuchołazach
4. 11.06.2015 Zarządzenie nr 41/2015 zmieniające Zarządzenie nr 78/2014 z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie wprowadzenia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Głuchołazach
5. 16.12.2015 Zarządzenie nr 95/2015 zmieniające Zarządzenie nr 78/2014 z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Głuchołazach
6. 16.03.2016 Zarządzenie nr 13/2016  w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Głuchołazach
7. 29.07.2016 Zarządzenie nr 45/2016 zmieniające Zarządzenie nr 13/2016 z dnia 16 marca 2016r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Głuchołazach
8. 08.12.2016 Zarządzenie nr 78/2016 zmieniające Zarządzenie nr 13/2016 z dnia 16 marca 2016r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Głuchołazach
9. 04.04.2017 Zarządzenie nr 33/2017 zmieniające Zarządzenie nr 13/2016 z dnia 16 marca 2016r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Głuchołazach
10. 31.05.2017 Zarządzenie nr 45/2017 zmieniające Zarządzenie nr 33/2017 z dnia 4 kwietnia 2017r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Głuchołazach
11. 09.05.2018 Zarządzenie nr 31/2018  w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Głuchołazach
12. 25.05.2018 Zarządzenie nr 34/2018  w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Głuchołazach

 

13.

 

09.07.2018

Zarządzenie nr 49/2018  w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Głuchołazach

 

 

14.

 

26.07.2018

Zarządzenie nr 55/2018  w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Głuchołazach

 

 

 

Załączniki

  2015.12.10. CENNIK ...zacyjnego.pdf 164,06 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Cennik.pdf 133,25 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Regulamin Organizac...6.2012(1).pdf 315,74 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Cennik_Usług_06_11_2014.pdf 430,05 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Regulamin Organizac...1.06.2012.pdf 315,74 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Schemat_Organizacyj...6_11_2014.pdf 509,2 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ZARZĄDZENIA NR 95-...E CENNIKA.pdf 517,59 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Regulamin Organizac... 2016 rok.pdf 4,47 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 41_2015.pdf 1,27 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 45 2016.pdf 994,03 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Regulamin_Organizac...6_11_2014.pdf 6,55 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 47_2012.pdf 463,6 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 26_2014.pdf 5,45 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie_Nr_78_2014.pdf 285,74 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Cennik zał nr 3 do...zacyjnego.pdf 165,03 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Regulamin Organizac...8 12 2016.pdf 222,65 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Regulamin Organizac...4 04 2017.pdf 7,9 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 45_2017.pdf 270,91 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarzdzenie_nr_31_2018.pdf 648,02 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2018.05.08. Cennik ...cyjnego-1.pdf 38,03 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie_nr_34_2018.pdf 112,65 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarzdzenie nr. 49.pdf 1,71 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarzadzenie 55-2018.pdf 80,84 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się