2016-10-06

Regulamin pracy

Regulamin ustala organizację i porządek w procesie pracy w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpitalu Specjalistycznym MSWiA w Głuchołazach im. św. Jana Pawła II oraz związane z nim prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników.

Postanowienia regulaminu obowiązują wszystkich pracowników, bez względu na rodzaj wykonywanej pracy, wymiar czasu pracy oraz zajmowane stanowisko.

Lp. Data Treść do pobrania
1. 17.09.2009 Regulamin pracy - tekst jednolity
2. 27.08.2010 Zarządzenie Nr 51/2010
3. 30.11.2010 Zarządzenie Nr 78/2010
4. 18.04.2011 Zarządzenie Nr 78/2011
5. 07.05.2012 Zarządzenie Nr 22/2012
6. 14.06.2012 Zarządzenie Nr 39/2012
7. 08.07.2013 Zarządzenie Nr 55/2013
8. 04.11.2013 Zarządzenie Nr 83/2013
9. 12.12.2013 Zarządzenie Nr 92/2013
10. 16.12.2013 Zarządzenie Nr 93/2013
11. 12.12.2014 Zarządzenie Nr 86/2014
12. 23.09.2015 Zarządzenie Nr 70/2015
13. 07.12.2015 Zarządzenie Nr 90/2015

 

Załączniki

  Zarządzenie Nr 21 2011-04-18.pdf 35,71 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie Nr 22 2012-05-07.pdf 68,88 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie Nr 39 2012-06-14.pdf 54,19 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie Nr 51 2010-08-27.pdf 45,07 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie Nr 55 2013-07-08.pdf 52,76 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Regulamin pracy.pdf 117,41 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie Nr 78 2010-11-30.pdf 47,55 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie Nr 83 2013-11-04.pdf 48 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie Nr 92 2013-12-12.pdf 47,59 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie Nr 70 2015.pdf 987,14 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie Nr 93 2013-12-16.pdf 36,85 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie Nr 86 2014.pdf 1,08 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarzdzenie Nr 90 20...15-12-07).pdf 1,83 MB (pdf) szczegóły pobierz