2016-10-06

Regulamin pracy

Regulamin ustala organizację i porządek w procesie pracy w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpitalu Specjalistycznym MSWiA w Głuchołazach im. św. Jana Pawła II oraz związane z nim prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników.

Postanowienia regulaminu obowiązują wszystkich pracowników, bez względu na rodzaj wykonywanej pracy, wymiar czasu pracy oraz zajmowane stanowisko.

Lp. Data Treść do pobrania
1. 17.09.2009 Regulamin pracy - tekst jednolity
2. 27.08.2010 Zarządzenie Nr 51/2010
3. 30.11.2010 Zarządzenie Nr 78/2010
4. 18.04.2011 Zarządzenie Nr 78/2011
5. 07.05.2012 Zarządzenie Nr 22/2012
6. 14.06.2012 Zarządzenie Nr 39/2012
7. 08.07.2013 Zarządzenie Nr 55/2013
8. 04.11.2013 Zarządzenie Nr 83/2013
9. 12.12.2013 Zarządzenie Nr 92/2013
10. 16.12.2013 Zarządzenie Nr 93/2013
11. 12.12.2014 Zarządzenie Nr 86/2014
12. 23.09.2015 Zarządzenie Nr 70/2015
13. 07.12.2015 Zarządzenie Nr 90/2015

 

Załączniki

  Zarządzenie Nr 21 2011-04-18.pdf 35,71 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie Nr 22 2012-05-07.pdf 68,88 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie Nr 39 2012-06-14.pdf 54,19 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie Nr 51 2010-08-27.pdf 45,07 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie Nr 55 2013-07-08.pdf 52,76 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Regulamin pracy.pdf 117,41 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie Nr 78 2010-11-30.pdf 47,55 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie Nr 83 2013-11-04.pdf 48 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie Nr 92 2013-12-12.pdf 47,59 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie Nr 70 2015.pdf 987,14 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie Nr 93 2013-12-16.pdf 36,85 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie Nr 86 2014.pdf 1,08 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarzdzenie Nr 90 20...15-12-07).pdf 1,83 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się