2016-10-06

Regulamin wynagradzenia

Regulamin ustala organizację i porządek w procesie wynagradzania w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpitalu Specjalistycznym MSWiA w Głuchołazach im. św. Jana Pawła II oraz związane z nim prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników.

Postanowienia regulaminu obowiązują wszystkich pracowników, bez względu na rodzaj wykonywanej pracy, wymiar czasu pracy oraz zajmowane stanowisko.

Lp. Data Treść do pobrania
1. 11.2004 Regulamin wynagradzania - tekst jednolity
2. 05.10.2005 Aneks Nr 1/2005
3. 16.10.2006 Zarządzenie Nr 47/2006
4. 14.11.2006 Zarządzenie Nr 58/2006
5. 09.02.2007 Zarządzenie Nr 6/2007
6. 06.12.2007 Zarządzenie Nr 88/2007
7. 22.02.2008 Zarządzenie Nr 13/2008
8. 29.09.2012 Zarządzenie Nr 95/2012
9. 22.11.2012 Zarządzenie Nr 130/2012
10. 01.03.2013 Zarządzenie Nr 12/2013
11. 13.05.2014 Zarządzenie Nr 36/2014
12. 21.03.2016 Zarządzenie Nr 14/2016
13. 27.04.2017 Zarządzenie Nr 39/2017

 

Załączniki

  Aneks Nr 1 2005 r..pdf 493,96 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 6 2007.pdf 1,15 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 12 2013.pdf 623,17 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 36 2014.pdf 792,72 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 47 2006.pdf 1,06 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 13 2008.pdf 3,54 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 88 2007.pdf 447,43 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 58 2006.pdf 2,93 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Regulamin Wynagradzania.pdf 8,36 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 130 2012.pdf 514,79 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 14 2016.pdf 288,73 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 95 2012.pdf 11,28 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 39 2017.pdf 4,7 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się