2016-10-06

Regulamin wynagradzenia

Regulamin ustala organizację i porządek w procesie wynagradzania w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpitalu Specjalistycznym MSWiA w Głuchołazach im. św. Jana Pawła II oraz związane z nim prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników.

Postanowienia regulaminu obowiązują wszystkich pracowników, bez względu na rodzaj wykonywanej pracy, wymiar czasu pracy oraz zajmowane stanowisko.

Lp. Data Treść do pobrania
1. 11.2004 Regulamin wynagradzania - tekst jednolity
2. 05.10.2005 Aneks Nr 1/2005
3. 16.10.2006 Zarządzenie Nr 47/2006
4. 14.11.2006 Zarządzenie Nr 58/2006
5. 09.02.2007 Zarządzenie Nr 6/2007
6. 06.12.2007 Zarządzenie Nr 88/2007
7. 22.02.2008 Zarządzenie Nr 13/2008
8. 29.09.2012 Zarządzenie Nr 95/2012
9. 22.11.2012 Zarządzenie Nr 130/2012
10. 01.03.2013 Zarządzenie Nr 12/2013
11. 13.05.2014 Zarządzenie Nr 36/2014
12. 21.03.2016 Zarządzenie Nr 14/2016
13. 27.04.2017 Zarządzenie Nr 39/2017

 

Załączniki

  Aneks Nr 1 2005 r..pdf 493,96 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 6 2007.pdf 1,15 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 12 2013.pdf 623,17 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 36 2014.pdf 792,72 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 47 2006.pdf 1,06 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 13 2008.pdf 3,54 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 88 2007.pdf 447,43 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 58 2006.pdf 2,93 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Regulamin Wynagradzania.pdf 8,36 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 130 2012.pdf 514,79 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 14 2016.pdf 288,73 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 95 2012.pdf 11,28 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 39 2017.pdf 4,7 MB (pdf) szczegóły pobierz